خرید بازدید

خرید بازدید پاپ آپ زبانه ای - ارزان ترین پاپ آپ در بین تمامی سایت های ایرانی

سیستم پاپ آپ زبانه ای یا پاپ آپ در تب سیستم جدیدی است که مشابه سیستم پنجره ای عمل میکند با این تفاوت که تمامی پنجره ها در تب های مرورگر باز می شوند و بعد از مدت زمان معینی بسته می شوند.

آموزش ویدئویی سیستم پاپ آپ زبانه ای