اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱٫ انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲٫ ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳٫ انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴٫ در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵٫ در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶٫ کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربریمقدار (تومان)تاریخ
1133662383,125 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
1094657291,171 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
1123078217,731 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
1124514155,164 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112315052,076 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113297445,655 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
111221041,438 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113646832,873 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113340627,318 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113340527,251 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
111348822,935 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113247519,830 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113322417,773 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113479817,483 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113532715,075 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113594714,895 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113557314,070 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
111987113,565 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113705513,084 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113642112,922 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112629612,418 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113144812,143 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112565111,928 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
110884711,893 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113325611,837 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113524911,818 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113432911,758 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112584911,488 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113131011,460 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113767111,329 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113765511,295 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112326211,273 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112640311,254 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113302711,253 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
110169211,230 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112307311,175 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112362211,062 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113557911,003 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
111791110,898 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113447910,748 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112562810,653 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112322310,391 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113754010,382 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112213010,378 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
110314210,216 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112605510,211 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
112586110,108 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
113383410,087 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
11364459,985 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲
11317659,835 تومان۱۳۹۸/۸/۲۲