اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱٫ انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲٫ ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳٫ انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴٫ در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵٫ در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶٫ کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربریمقدار (تومان)تاریخ
1094657206,952 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
1133662183,222 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112275069,142 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113801619,718 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
111348816,863 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113351213,516 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112307812,871 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112605512,631 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112897412,293 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113479812,208 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112533312,051 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112326211,930 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113548711,660 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113583211,528 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113532711,500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113247511,341 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112605111,203 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112807011,151 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112640310,922 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113297410,910 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113077810,874 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113235610,829 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112792910,808 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113594710,805 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113550310,757 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113236910,733 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113393310,668 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112620710,647 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
111984610,563 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113755410,359 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
109089910,231 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
112716310,210 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
111221010,175 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113144810,165 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
111965910,114 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
113223110,013 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11364459,965 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11258619,849 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11372109,725 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11236229,691 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11345939,684 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11246679,662 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11372429,640 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11181129,606 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11245149,512 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11228919,459 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11262049,443 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11262969,419 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11273939,320 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲
11276779,290 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲