اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای 9000 برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

1. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت 15:45 پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

2. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

3. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

4. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 3:45بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 5:00 بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

5. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 15:45پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 17:00 در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

6. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست 50 واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
11440633,854,996 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
11213431,600,236 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
1133662491,764 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
1144447203,216 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
1138167157,707 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
1150158105,167 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
1156679100,645 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115718993,365 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
113532787,245 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114436987,156 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115770280,198 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114951772,916 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114872172,456 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114004168,573 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114393366,965 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
113296765,380 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
112629662,622 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
113726453,126 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114250751,524 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
112213050,915 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
111791148,783 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114724545,905 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115313145,493 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114663945,278 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
112689943,277 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114675742,855 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115379342,190 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
113973241,396 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
113451141,393 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114996838,540 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115414838,235 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114675338,169 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
112326237,320 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
112393437,232 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
113795936,200 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
112297836,159 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
112586135,957 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115544035,727 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115562135,620 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
113564135,620 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
112270935,555 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115569435,150 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115211334,574 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115576834,545 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
112566734,538 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
116536834,295 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
114477334,286 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
113182033,764 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
115205433,715 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱
113973533,180 تومان۱۴۰۲/۱/۳۱