اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1133662206,514 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
1094657109,439 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112275074,081 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
111051057,636 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
114250744,514 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
111380740,173 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113912720,571 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113947520,377 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113973219,678 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112273519,018 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113247518,338 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113218217,512 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112792917,163 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
111966717,067 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113426516,220 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113102616,039 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113040015,955 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112566715,874 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113496715,596 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113952615,289 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112050715,112 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113479815,108 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
114187415,093 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
114210514,987 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113190414,430 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
114159914,224 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
114250114,142 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113868714,114 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
114224414,059 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112342713,850 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
111221013,841 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113172413,668 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113707613,595 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113364313,575 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113351213,539 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112279413,440 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112311813,285 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113173413,278 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
114228513,073 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113707212,975 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113851212,971 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113532712,910 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
114159412,803 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113436612,747 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113801612,735 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112362412,632 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
114215212,543 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
112533312,521 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113040612,299 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰
113262212,245 تومان۱۳۹۹/۳/۱۰