اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای 9000 برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

1. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت 15:45 پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

2. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

3. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

4. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 3:45بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 5:00 بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

5. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 15:45پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 17:00 در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

6. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست 50 واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
11440631,966,280 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
11213431,801,412 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1144447407,346 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1137264199,134 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1140041177,909 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1150158138,033 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1144369128,628 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1144408128,175 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1135327123,370 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1144890122,361 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1161251115,637 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1127929114,460 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1157189104,173 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
1134265103,165 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
114393399,710 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
114872198,738 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
116946297,570 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
116536890,795 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
114823286,665 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
114866186,360 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
113366278,140 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
114996877,346 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
113973276,763 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115713676,265 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
112586176,234 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
117353573,977 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
117339371,426 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115205271,096 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115452471,093 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115770270,197 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
114675764,905 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
113296764,340 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
117067564,175 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115459863,060 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
113816761,511 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115576861,495 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
114675360,785 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
113182060,575 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
113956358,330 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
112393457,906 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115569457,220 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115562156,585 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115667956,020 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
113973555,358 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
114902354,819 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
112566753,892 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
112270953,294 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
113102752,956 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
117359552,053 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷
115459451,754 تومان۱۴۰۲/۸/۲۷