اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1133662322,680 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
1144063193,556 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
1121343187,139 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
1094657108,430 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114250748,444 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113816741,125 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114444730,367 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112914624,800 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112792924,673 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112213022,498 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
111791122,282 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114393321,095 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114781020,963 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112533320,936 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114675720,505 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113646820,402 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113532720,093 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114004120,028 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
115193319,796 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112326219,408 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
115319919,401 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112273518,923 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113973218,783 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112218018,670 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
115205218,656 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114872118,630 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112322318,479 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113745418,303 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113973518,258 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112297818,056 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114107417,980 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114280217,919 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114866117,837 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114281117,785 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112566717,681 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112586117,317 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114257017,135 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113426516,805 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113296716,668 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
115394716,284 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112305415,483 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114832615,407 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113564115,248 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112689915,239 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114770415,045 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
112433415,032 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114041114,978 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114623114,963 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
114541714,939 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰
113102714,904 تومان۱۴۰۱/۲/۳۰