اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱٫ انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲٫ ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳٫ انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴٫ در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵٫ در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶٫ کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربریمقدار (تومان)تاریخ
1123078289,256 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
1124514287,700 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
1094657199,608 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
1112210152,235 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
1121343130,896 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
1122750108,275 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113247568,001 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112910241,085 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112716322,129 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
111348819,282 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112593616,758 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112991815,851 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112755815,001 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113057114,690 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113259014,545 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113445714,288 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112584914,180 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113393314,010 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113097413,896 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112466712,929 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113425012,665 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112730512,431 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113102712,211 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113182012,103 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113204612,014 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112533312,011 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113131011,974 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113459311,906 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113302711,888 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112517211,883 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113098911,878 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112299511,615 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113251411,483 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113397511,430 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112512811,312 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113241011,264 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112922011,215 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112792911,184 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113359511,135 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113335511,108 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112533611,005 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113364310,960 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
109623610,943 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112397310,903 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113031910,892 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112325310,855 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113434510,848 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113346510,788 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
113351210,769 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹
112305410,756 تومان۱۳۹۸/۴/۲۹