اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱٫ انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲٫ ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳٫ انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴٫ در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵٫ در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶٫ کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربریمقدار (تومان)تاریخ
1123078253,104 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
1112210222,012 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113247561,078 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113297441,495 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
109465718,111 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112605517,594 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113296714,523 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112716314,365 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113057114,327 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112253514,256 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113131014,219 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113218213,500 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113077813,482 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113081712,730 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113297812,390 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112338612,220 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113102712,006 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
108579311,906 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113316711,878 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113297911,855 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112562811,650 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
111891811,608 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113144811,563 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113325611,183 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112683711,078 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113301311,062 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112297811,021 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112305310,985 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113260710,958 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113097410,958 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113155910,645 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112279410,468 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
112649810,256 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
111122410,203 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113241010,130 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
113251410,021 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11246679,846 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11271269,659 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11300819,648 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11230549,641 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11317349,558 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11321009,528 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11134889,425 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11323149,389 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11107369,261 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11196599,230 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11322799,228 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11326379,210 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11304009,172 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸
11323859,078 تومان۱۳۹۸/۲/۲۸