اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای 9000 برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

1. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت 15:45 پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

2. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

3. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

4. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 3:45بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 5:00 بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

5. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 15:45پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 17:00 در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

6. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست 50 واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1121343310,484 تومان۱۴۰۱/۶/۵
1094657307,887 تومان۱۴۰۱/۶/۵
1144063248,224 تومان۱۴۰۱/۶/۵
1144369143,897 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115598459,260 تومان۱۴۰۱/۶/۵
113958742,514 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114250736,180 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115770227,087 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114724523,339 تومان۱۴۰۱/۶/۵
113816722,315 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114444721,858 تومان۱۴۰۱/۶/۵
113726421,852 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115339421,785 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115576821,120 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115569421,030 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114477320,304 تومان۱۴۰۱/۶/۵
111791120,227 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115562120,170 تومان۱۴۰۱/۶/۵
113564119,860 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115205219,690 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112727419,690 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112297819,649 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115656319,605 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112328319,528 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112566719,382 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115667919,375 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112593919,165 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112326218,735 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115738618,664 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112586118,414 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115768818,413 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112393418,225 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114832618,210 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114823217,965 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112914617,873 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114675717,805 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114489017,780 تومان۱۴۰۱/۶/۵
113102717,733 تومان۱۴۰۱/۶/۵
111348817,596 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115380917,591 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114004117,580 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115742017,575 تومان۱۴۰۱/۶/۵
114701517,536 تومان۱۴۰۱/۶/۵
113536617,415 تومان۱۴۰۱/۶/۵
113451117,365 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112792917,300 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115459817,290 تومان۱۴۰۱/۶/۵
112533317,186 تومان۱۴۰۱/۶/۵
115162317,172 تومان۱۴۰۱/۶/۵
113853117,060 تومان۱۴۰۱/۶/۵