اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای 9000 برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

1. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت 15:45 پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

2. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

3. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

4. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 3:45بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 5:00 بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

5. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 15:45پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 17:00 در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

6. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست 50 واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
11440634,517,500 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
11336623,794,670 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
11213431,613,350 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
1144447286,500 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
1176929217,741 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
1137264156,155 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
1141074135,563 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
1154524106,443 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
112782191,449 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
113485188,540 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117526186,265 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
116946284,488 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
116950983,423 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
113532782,478 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117436080,249 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117595779,293 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
115205275,177 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
116536873,140 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
114004171,653 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
115015869,776 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117549767,961 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
115718960,615 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
112907059,875 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117406957,910 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
114675757,065 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117400155,473 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
116790355,372 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117989653,054 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
113296752,947 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
112586149,194 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117412448,551 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
114872148,479 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
118064248,020 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
113973247,980 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
114781047,343 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
114489047,322 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
115158546,469 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
115821445,705 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117353545,026 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
112689944,835 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
114663944,270 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
115770244,043 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
115194443,890 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
112727443,758 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
114393342,570 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
116615842,154 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
116125141,793 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
115193441,712 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
117310641,455 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹
114257039,197 تومان۱۴۰۳/۲/۲۹