اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1094657288,676 تومان۱۳۹۹/۹/۲
1133662240,408 تومان۱۳۹۹/۹/۲
1142507220,208 تومان۱۳۹۹/۹/۲
1144951173,840 تومان۱۳۹۹/۹/۲
1144369123,148 تومان۱۳۹۹/۹/۲
1133357122,812 تومان۱۳۹۹/۹/۲
1144063110,732 تومان۱۳۹۹/۹/۲
4000785,072 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113406638,894 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113364321,651 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114333321,304 تومان۱۳۹۹/۹/۲
111348821,172 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114489620,839 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114080919,084 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114525617,168 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113646817,023 تومان۱۳۹۹/۹/۲
112322317,018 تومان۱۳۹۹/۹/۲
112712616,101 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114408915,720 تومان۱۳۹۹/۹/۲
112899015,382 تومان۱۳۹۹/۹/۲
112792915,043 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114498814,590 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113102714,542 تومان۱۳۹۹/۹/۲
112253514,462 تومان۱۳۹۹/۹/۲
112274214,430 تومان۱۳۹۹/۹/۲
112767714,338 تومان۱۳۹۹/۹/۲
112533313,867 تومان۱۳۹۹/۹/۲
112311813,718 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113383413,502 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113445713,445 تومان۱۳۹۹/۹/۲
111791113,343 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113426513,300 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114391513,150 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113851213,142 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114097013,114 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114049913,062 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113948412,845 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114280212,513 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113912712,402 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114257012,358 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113973512,315 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113451112,279 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114393312,269 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113880311,999 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114444711,996 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113594711,913 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114453911,878 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114176911,755 تومان۱۳۹۹/۹/۲
114499011,744 تومان۱۳۹۹/۹/۲
113247511,739 تومان۱۳۹۹/۹/۲