اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1133662191,051 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
1143333122,084 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113335783,875 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114406376,468 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113536666,859 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114250758,772 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
4000735,140 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113594715,383 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113445715,210 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112273514,065 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
111380714,036 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112459413,003 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114307812,837 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
111051012,729 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
111791112,523 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113646812,521 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114041112,293 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113451112,018 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
109465712,011 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112792911,943 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112739311,923 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112566711,846 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113754011,610 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112253511,562 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113880311,541 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113102611,510 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112322311,478 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113364311,430 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
111348811,356 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114391511,139 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113908111,068 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113401911,040 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112261911,035 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114281110,942 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112907010,766 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113644510,550 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114398010,538 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112710110,364 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
113673610,325 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114046410,249 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112311810,208 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
110894810,194 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
112393210,179 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114084210,060 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
114257010,013 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
11340669,950 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
11167489,800 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
11373359,783 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
11397359,600 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲
11220789,520 تومان۱۳۹۹/۶/۲۲