اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1147417772,515 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
1144063229,732 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
1133662220,208 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
1144369209,524 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
1144052198,568 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
1094657190,554 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
1142507157,640 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
1123150151,694 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114557187,024 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
4000784,404 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114832665,470 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
113406653,116 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
113447934,316 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114192833,869 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114107432,556 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
113532730,646 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114663929,346 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114684928,551 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114701527,252 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114716926,675 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114826726,607 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114415026,357 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
112586125,649 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
111791125,085 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114541724,402 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114097023,563 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114781023,552 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114866123,438 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
113479822,850 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
113383422,779 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
113233022,648 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114682022,466 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
112914622,213 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
111380722,040 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
112305421,963 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114393321,924 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
112792921,748 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114690621,730 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
113297821,700 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114794921,475 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114823221,149 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
112687521,141 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114741420,857 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114754320,514 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114633420,338 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114675720,090 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114734619,808 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
113973219,774 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114706619,728 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸
114281119,723 تومان۱۴۰۰/۲/۱۸