اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱٫ انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲٫ ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳٫ انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴٫ در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵٫ در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶٫ کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربریمقدار (تومان)تاریخ
1094657259,969 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
1122750193,679 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
1123078169,476 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
1124514120,563 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113366273,632 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113257035,136 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113507917,642 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113247516,501 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
112584915,383 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113485113,689 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113567713,201 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113557312,888 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
112213211,940 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
112273511,485 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113577711,037 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113428410,907 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113097410,760 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
112807010,726 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113340310,668 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
112297810,654 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
113335510,600 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
112305410,597 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
111348810,285 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11329799,957 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11262939,815 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11230739,770 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11016929,712 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11278219,708 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11344789,706 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11262049,696 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11353019,531 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11105109,499 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11353719,493 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
10908999,446 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11340699,433 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11329749,377 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11305719,356 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11353279,335 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11245949,313 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11334059,277 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11193999,241 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11232769,198 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11334069,181 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11273059,155 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11323859,120 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11167269,099 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11244469,082 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11347989,068 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
11324139,065 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳
10857939,042 تومان۱۳۹۸/۶/۲۳