اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای 9000 برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

1. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت 15:45 پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

2. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

3. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

4. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 3:45بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 5:00 بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

5. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 15:45پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت 17:00 در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

6. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست 50 واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1144063517,736 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
1121343323,797 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
1094657159,074 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
1144369152,900 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114250788,692 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
110122585,478 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115639255,334 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114444743,794 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113982936,025 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112315033,658 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113406633,544 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113816733,308 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114701526,204 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112792923,290 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114393322,960 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115713622,482 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115718921,844 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112213021,675 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115935321,565 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114872120,742 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112827820,706 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115909820,190 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114257020,182 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113973219,917 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113233019,844 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113973519,577 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114781019,067 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115667918,890 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112586118,792 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112305418,629 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112566718,216 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113451118,002 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115904317,910 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114004117,753 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113745417,326 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
111791117,290 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115567817,196 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114125717,155 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115770216,999 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112782116,992 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115569416,640 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112533316,601 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113564116,520 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
113833616,439 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
112297816,011 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
111146816,010 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115055215,974 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
115821415,865 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114974615,663 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸
114594615,655 تومان۱۴۰۱/۷/۱۸