اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1147417851,727 تومان۱۴۰۰/۵/۱
1133662475,295 تومان۱۴۰۰/۵/۱
1094657379,122 تومان۱۴۰۰/۵/۱
1144369262,976 تومان۱۴۰۰/۵/۱
1144896262,001 تومان۱۴۰۰/۵/۱
1144063242,520 تومان۱۴۰۰/۵/۱
1142507188,884 تومان۱۴۰۰/۵/۱
1149636145,882 تومان۱۴۰۰/۵/۱
112315070,643 تومان۱۴۰۰/۵/۱
4000756,848 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114557153,412 تومان۱۴۰۰/۵/۱
113406651,760 تومان۱۴۰۰/۵/۱
113447931,580 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114781026,927 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114950625,274 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114415023,460 تومان۱۴۰۰/۵/۱
113973223,024 تومان۱۴۰۰/۵/۱
113426522,635 تومان۱۴۰۰/۵/۱
111791122,015 تومان۱۴۰۰/۵/۱
112586121,949 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114444721,416 تومان۱۴۰۰/۵/۱
113532721,011 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114724520,759 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114693919,851 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114541719,723 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114770419,697 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114107419,622 تومان۱۴۰۰/۵/۱
113973519,169 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114547518,756 تومان۱۴۰۰/۵/۱
111380718,492 تومان۱۴۰۰/۵/۱
112566718,443 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114792918,052 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114097018,052 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114754317,562 تومان۱۴۰۰/۵/۱
112914617,440 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114673617,376 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114257017,307 تومان۱۴۰۰/۵/۱
112605517,271 تومان۱۴۰۰/۵/۱
112322317,239 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114963417,226 تومان۱۴۰۰/۵/۱
112792917,205 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114391517,203 تومان۱۴۰۰/۵/۱
113393316,840 تومان۱۴۰۰/۵/۱
112767716,668 تومان۱۴۰۰/۵/۱
111348816,476 تومان۱۴۰۰/۵/۱
113383416,418 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114675716,380 تومان۱۴۰۰/۵/۱
114663916,350 تومان۱۴۰۰/۵/۱
112629616,025 تومان۱۴۰۰/۵/۱
113102715,938 تومان۱۴۰۰/۵/۱