اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1147417460,121 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
1133662291,012 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
1094657250,831 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
1142507240,116 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
1144369146,356 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
1144063138,708 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
1144052129,104 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112315075,678 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
4000771,348 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114557163,848 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114489047,107 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113760232,500 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114701528,715 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114107423,342 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113532722,842 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114444722,476 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113406621,788 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114727321,501 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114432921,348 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114684920,885 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114393320,293 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114415019,991 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113973219,373 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113594718,624 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112273518,540 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112792918,538 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113102618,361 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114281117,768 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113297817,291 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114729817,164 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113479817,155 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112305417,136 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114724516,838 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113364316,835 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112586116,363 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114682016,089 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112253516,056 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113880315,945 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113432915,493 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112620415,313 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114628615,024 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113324014,997 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114203914,813 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112649814,767 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
110894814,692 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
113445714,528 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112605514,450 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
114459014,434 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
111987114,357 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸
112533314,343 تومان۱۳۹۹/۱۲/۸