اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک

در این بخش ۵۰ واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای ۹۰۰۰ برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.

کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت وتسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمالکرد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

۱. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمالنتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود.

۲. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.

۳. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنش‌های روز قبل برای هر «شبا» صورت می‌پذیرد.

۴. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود. ضمناً ریزتراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیاربانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد.

۵. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌هایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌هایپایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرارمی‌گیرد.

۶. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.

لیست ۵۰ واریزی اخیر پیسی رنک

اثبات پرداختی ها
شماره کاربری مقدار (تومان) تاریخ
1147417798,397 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
1094657732,106 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
1133662670,004 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
1121343492,068 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
1144369325,964 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
1101149172,932 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
1123150134,973 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
1142507134,496 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
1144063115,552 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
111869298,684 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
4000780,380 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113406650,808 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
115148940,000 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
112311830,036 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114872125,207 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114444724,787 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
3596124,688 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114663920,266 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
112792919,955 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
110122518,924 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114004117,662 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114107417,536 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114415017,409 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113445717,290 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
112310117,259 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114623117,222 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
112593916,531 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114996816,349 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114754316,065 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
111348816,028 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113564115,580 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113532715,503 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114866115,492 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114393315,048 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114541714,893 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
112914614,890 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
111674814,795 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114816214,544 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114422614,540 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114770414,443 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113973214,246 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
111987114,198 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114368814,098 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113172414,026 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113745414,013 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113973513,959 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
115001413,878 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113008113,642 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
114257013,160 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳
113838813,014 تومان۱۴۰۰/۷/۲۳