اگر مدتی در حلقه های سئو جستجو کرده باشید، احتمالا اصطلاح PageRank یا این ادعا که “مرده” را دیده باشید. اگر چه درک این موضوع بسیار آسان است اما هنوز درباره اینکه PageRank این روزها با سئو مرتبط است یا خیر، اختلاف نظر هایی وجود دارد. خب بیایید یکبار برای همیشه این موضوع رو حل کنیم.بله! یا به بیان دقیق تر: نوار ابزار PageRank مرده است. Google Toolbar PageRank یک مقدار عدد رسمی از ۰ تا ۱۰ است که به همه صفحات وب اختصاص داده شده و از طریق نوار ابزار مرورگر Google قابل دسترسی است.