در این بخش شما قادر به خرید بازدید کننده خارجی برای سایتتان هستید. بازدید کننده خارجی جهت کاهش رنک الکسا و آمار سایت طراحی شده است. هزینه هر بازدید بین 10 تا 30 تک تومان است. در حال حاضر کشور های تحت پوشش عبارتند از: بازدید کننده آمریکایی، بازدید کننده انگلیسی، بازدید کننده ترکیه ای و بازدید کننده مخلوط خارجی