هر وقت یک صفحه (یا یک پست) را از سایت خود حذف می کنید، یک یا چند URL را نیز حذف می کنید. این URL حذف شده هنگام بازدید معمولا یک خطای ۴۰۴ را نشان می دهد که صفحه ای جالب برای کاربران یا گوگل نیست. آیا این همان چیزی است که شما میخواستید اتفاق بیافتد؟ شما میتوانید آن صفحه حذف شده را به صفحه دیگری تغییر مسیر بدید، یا اگر میخواهید واقعا آن را حذف کنید، ازائه یک هدر ۴۱۰ در واقع ایده بهتری خواهد بود. در این پست گزینه هایی که پیش رو دارید و نحوه ی اجرای آنها توضیح داده شده است.