اگر صاحب مشاغل محلی هستید، میخواهید بر نتایج جستجوی محلی خود مسلط شوید. امروزه ممکن است اینکار مهم تر هم باشد. اما چطور میتوانید محتوایی بنویسید که نتایج جستجوی محلی ظاهر شود؟ روی چه جنبه هایی باید تمرکز کنید؟ در این پست من نکاتی را که می توانید برای راه اندازی استراتژی محتوای محلی خود استفاده کنید را بیان می کنم.