در این مطلب به طور کوتاه به اهمیت لینک های داخلی برای وب سایت شما می پردازیم. پیش از هر چیز باید یک چیز را برای شما روشن کنیم! زمینه لینک های داخلی چیست؟ کلمه زمینه منظور جایی است که شما لینک ها را در آن قرار می دهید، که میتواند یک متن، عکس یا ویدیو باشد. لینک های داخلی باید یکی از نکات اصلی در استراتژی سئو شما باشد. لینک های داخلی برای سئو بسیار مهم هستند، پس بگذازید اهمیت یک ساختار پیوند داخلی بزرگ را توضیح دهم.