اگر میخواهید بدانید که در سئو سایتتان چقدر موفق بوده اید یا به عبارتی دیگر سئو سایتتان را اندازه بگیرید، با ما همراه باشید. با یک جمله ساده از همین الان شروع میکنیم که قبل از دیدن وضعیت سئو سایتتان بدانید: هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد را میتوانید بهبود بخشید! پس با این وجود اگر سئو سایت باب میلتان نبود نگران نباشید، میتوانید آن را بهتر کنید. اندازه گیری سئو بسیار میتواند تاثیرگذار باشد، سئو های حرفه ای همه چیز را از رتبه بندی و تبدیل لینک گرفته تا رضایت و تجربه کاربری بررسی می کنند. در این حالت میتوانند به راحتی اولویت بندی کنند.