ایجاد محتوا الان میتونه خیلی دشوار باشه. شاید شما هم مثل من ساعت ها با خودتان کلنجار رفته باشید که چطور می توان احساسات واقعی را درک کرد و آن را به محتوا انتقال داد. وقتی که کاربری محتوای شما را میخواهند، در صورتی که احساس کند شما او را درک می کنید و خودتان را در شرایطش قرار داده اید، ممکن است وب سایت یا وبلاگ شما را در لیست دلخواهش قرار دهد و با این حال سایت/وبلاگ شما را دنبال می کند. همدلی کردن چه در دنیای واقعی و چه در نوشته ها، کاربرد خود را دارد. حالا بریم ببینم همدلی چیست.