چیکار می کنید وقتی نمیدونید در مورد چی بنویسید؟ یا اصلا انگیزه نوشتن ندارید. هر نویسنده ای در هر بار و هر زمان با کمبود الهام رو به رو می شود. در این حالت شما به صفحه خود خیره می شوید و نمیدانید در مورد چه بنویسید. با این وجود شما مصمم هستید که پست های وبلاگ را بنویسید. خوشبختانه روش های زیادی برای الهام گرفتن وجود دارد.اگر وبلاگ شما دارای بخش نظرات است، مخاطبان شما می توانند نظرات خود را در مورد پستی که نوشته اید به اشتراک بگذارند و احتمالا بازخورد دریافت کنید. در حالی که بیشتر نظرات فقط اظهارات مثبب…