خواندن از روی صفحه نمایش می تواند دشوار باشد، بنابراین اگر میخواهید افراد کل پست وبلاگ شما را بخوانند، باید خوانایی عالی داشته باشد. این امر باعث می شود بازدیدکنندگان بیشتری کسب کنید و نرخ بتدیل بالاتری داشته باشید. خوشبختانه بهبود خوانایی مطالبتان کاری است که میتوانید به راحتی انجام دهید تا در مواقع دشوار به سایتتان سرعت بخشید. دراین پست ۵ نکت برتر برای نوشتن مقالات با خوانایی عالی ارائه می شود.