سن محتوای شما یک قطعه مهم از پازل سئو است که اگر بدانید چطور از آن استفاده کنید، در رتبه بندی ها بسیار بهتر خواهید بود. در حالی که اکثر سئو کاران با کلمات کلیدی و مباحث مشابه دست و پنجه نرم می کنند، تازه بودن محتوا تا حد زیادی فراموش می شود. اگر چه بعضی از راهنمایی های سئو از طریق حدس و عقاید ایجاد می شود اما سن محتوا از آن دسته راهنمایی ها نیست. چندین مورد مطالعه وجود داشته که نشان می دهد سن چقدر برای الگوریتم ها اهمیت دارد. پس بهتر است شما هم به این جزییات ریز اما قدرتمند توجه کنید.