اگر میخواهید محتوا در گوگل رتبه بندی شود، باید درباره وجود آن محتوا اطلاعات داشته باشید. این یعنی شما (یا یک سایت دیگر) باید به این محتوا لینک دهید و گوگل این لینک ها را دنبال کند سپس مطالب را در فهرست ذخیره کند. بنابراین لینک های متنی را که به مطالب خود اضافه می کنید برای وب سایتتان مهم است، اگر شما محتوای زیادی را منتشر می کنید باید یک ساختمان لینک داخلی عالی داشته باشید. در اینجا ما توضیح خواهیم داد که اصطلاح یتیم چیست و چرا برای سئو اهمیت دارد؟