موفقیت در کانالی رسانه ای مانند جستجوی ارگانیک به محتوا بستگی دارد. سایتی که به تولید محتوای مفید مشغول است، توانایی رتبه بندی را دارد. گوگل در به روزرسانی های اخیر، الگوریتم ها را بیشتر در مطالب عالی و لینک های طبیعی متمرکز کرده است. اما متخصصان سئو توصیه های محتوا، تحقیق در مورد کلمات کلیدی و استراتژی های کسب لینک را تعیین می کنند، باعث کاهش ارزش های فنی مانند سرعت سایت می شوند، در حالی که سرعت سایت هم اهمیت زیادی دارد.نوشتن مطلب مفید برای کسب رتبه در SERP چیزی انکار نشدنی است، اما سرعت سایت هم مهم است.