در این مطلب ما درمورد کلمه کلیدی صحبت می کنیم. خب بسیاری از افراد دیگر هم وجود دارند که در مورد کلمات کلیدی صحبت میکنند و اهمیت آن را برای سئو بازگو میکنند. اما کلمه کلیدی چیست؟ چگونه نتیجه گیری با شناخت ارتباط دارد؟ این کلمات چه ارتباطی با سئو دارند؟ من در این پست همه چیز را توضیح خواهم داد. پس با من همراه باشید. ? Stemming یا کلمه کلیدی اشاره به توانایی گوگل در درک اشکال مختلف کلمه در یک جستجوی خاص دارد. مثلا اگر از کلمه “خرید” در یک جمله استفاده کنید،