هر یک از صاحبان مشاغل با یک وب سایت به دنبال راه هایی برای جلب توجه کاربران هستند. اکنون، در طول همه گیری های ویروس کرونا، ضروری است که به مشتریان یک نمایه به روز گوگل برای تجارتتان ارائه دهید. تاکتیک های زیادی برای کسب رتبه وجود دارد، اما چرا این تاکتیک ها برای سئو محلی اینقدر مهم هستند؟