بسته

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

مدیر داروخانه دیجی دارو

با تیم سئو دیگری کار کردیم اما نتیجه نگرفتیم. اما جناب علیپور کارشان حقیقتا درست است سئو فنی سایت از 22 درصد با حجم زیادی از تصاویر و فایل های جاوا اسکریپت و  CSS به 92 درصد افزایش دادن.