بسته

مسعود کاریان

مسعود کاریان

مجری صدا و سیما

بعد از انجام سئو فنی

  • عملکرد مجموع سایت از ۳۰ ٪ به ۱۰۰٪
  • ساختار سایت از ۵۸ ٪ به ۹۵٪
  • زمان کل بارگیری سایت ۹ ثانیه به ۰.۷ ثانیه