بسته

عزیز رحیملو

عزیز رحیملو

مدیرعامل عطاری ارومیه

از خدمات سئو فنی استفاده کردم و بسیار از بابت سایت خیالمان راحت شد. همچنین هاست سئو شده را نیز از ایشان تهیه نموده و از پشتیبانی و پاسخ گویی 24 ساعته و رفع مشکلات رضایت کامل دارم.