بسته

بهبود سرعت سایت

بهبود سرعت سایت: ابزار ها و پیشنهادات

سرعت سایت یکی از عواملی است که تعیین می کند رتبه خوبی در گوگل کسب می کنید یا خیر. سرعت سایت یک عامل رتبه بندی است و اهمیت آن در حال حاضر رو به رشد است. برای شروع، یک وب سایت سریع تجربه کاربری بسیار بهتری نسبت به وب سایت کند ازائه می دهد. بار ها و بار ها تحقیقات نشان داده است که مردم در سایت های کند زیاد نمی مانند و مطالعه نمی کنند. این به خودی خود باید دلیل کافی برای اطمینان از اهمیت سرعت سایت باشد.

سرعت سایت هنوز اهمیت دارد؟

موفقیت در کانالی رسانه ای مانند جستجوی ارگانیک به محتوا بستگی دارد. سایتی که به تولید محتوای مفید مشغول است، توانایی رتبه بندی را دارد. گوگل در به روزرسانی های اخیر، الگوریتم ها را بیشتر در مطالب عالی و لینک های طبیعی متمرکز کرده است. اما متخصصان سئو توصیه های محتوا، تحقیق در مورد کلمات کلیدی و استراتژی های کسب لینک را تعیین می کنند، باعث کاهش ارزش های فنی مانند سرعت سایت می شوند، در حالی که سرعت سایت هم اهمیت زیادی دارد.نوشتن مطلب مفید برای کسب رتبه در SERP چیزی انکار نشدنی است، اما سرعت سایت هم مهم است.