بسته

یادگیری سئو

پایه های سئو: اصطلاح جستجو چیست؟

احتمالا هر روز ده ها سوال را در موتور های جستجوی دلخواه خود تایپ می کنید. اما تاکنون متوجه اهمیت این جستجو ها شده اید؟ فهمیدن آنچه مردم در اینترنت به دنبال آن هستند یکی از نکات مهم سئو است. بنابراین، شما باید در ابتدا معنی عبارت جستجو را بدانید، بیایید با اصول اولیه شروع کنیم!اصطلاح جستجو یا عبارت جستجو، عبارت یا عباراتی است که شخصی برای جستجو در اینترنت وارد موتور جستجو می کند. اینها می توانند یک کلمه یا اسم مجزا باشند.

کلیدواژه آدم خوار چیست؟ (جنگ کلمات کلیدی باهم!)

منظورمان از اصطلاح “آدمخوار” زامبی و خون آشام و… نیست! کلید واژه آذم خوار کلمه کلیدی است که شما آن را در پست ها یا مقالات مختلفی قرار می دهید که می توانند برای همان کلمه کلیدی در جستجوی گوگل رتبه بندی شوند. اگر پست های زیادی را برای یک کلمه کلیدی پوشش دهید به احتمال زیاد رتبه بندی نمی شوند. گوگل معمولا یک یا دو نتیجه از یک دامنه برای یک کلمه کلیدی را نشان میدهد. اگر بسیار دامنه قدرتمندی باشید ممکن است به ۳ جستجو ارتقا پیدا کند.اگر نمی توانید کلمه کلیدی خود را بومی سازی کنید…